Profiel

White Shadow Investment Company N.V.

De vennootschap heeft tot doel

Investeringen in kwaliteits activa en waarden

Historiek

Een vennootschap ontstaan uit de fusie tussen nv De Candt en Buysse en nv White Shadow op 7 februari 2003.

Ethiek & Waarden

Eerlijkheid en integriteit zijn de basisvoorwaarden van onze vennootschap. In alle opzichten zal onze houding respectvol en professioneel zijn.