Disclaimer
De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.


De site werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.


De vennootschap nv White Shadow Investment Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze gegevens worden vrijblijvend, enkel ter inlichting en zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege verstrekt en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.